ΣΧΕΣΕΙΣ

Οι σχέσεις με την ομογένεια πρέπει να είναι στενές και πολυεπίπεδες. Για τη σύσφιξη των σχέσεων με τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού, αλλά και για τις μεταξύ τους, πρέπει οι σύλλογοι, με τα εκάστοτε υπουργεία να μην αφήνουν ευκαιρίες να πάνε χαμένες αλλά να επιδιώκουν μέσω εκδηλώσεων να διατηρείται η επαφή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τους φτασμένους Έλληνες του εξωτερικού με το κύρος που έχουν αποκτήσει στην παγκόσμια κοινότητα, να τη βοηθήσουν να αποφύγει τα δύσκολα εμπόδια που της έχουν δημιουργηθεί. Ανά τον κόσμο υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία στα γεωγραφικά όρια που ξέρουμε, και η άλλη σκορπισμένη  στους 4 ορίζοντες. Αυτή την Ελλάδα, που δεν έχει συντεταγμένη θέση, τη θέλουμε σε συντεταγμένη συμπόρευση στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.