ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στην εργασία. Το κράτος πρέπει να παρέχει τις προϋποθέσεις αυτές, που η δημιουργία θέσεων εργασίας, και γενικά η προσφορά εργασίας να καλύπτει το εργατικό δυναμικό της χώρας.
Δυστυχώς η εσωστρέφεια της οικονομίας και η βαριά φορολογία καθιστούν τις επενδύσεις απαγορευτικές για την χώρα. Το Σχέδιο Συναλλαγή δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εφαρμοστεί επιτέλους το ποιο υγιές οικονομικό περιβάλλον στον πλανήτη. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο για τη χώρα αυτή τη στιγμή, που να βγάζει τη χώρα από την κρίση! Και μόνο, μέσω των επενδύσεων θα έρθει η προσφορά εργασίας.
Επίσης φλέγον ζήτημα στα εργασιακά είναι να επανέλθουν οι μισθοί σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης, αλλά και οι εργασιακές σχέσεις να ξεφύγουν από  τον εργασιακό μεσαίωνα