ΡΟΛΟΣ

Ο ρόλος της εκκλησίας ήταν και είναι σημαντικός. Και πρέπει να έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα και να φροντίζει για την πνευματική ανύψωση του λαού. Οι πιστοί που κατακλύζουν τις εκκλησίες κάθε Κυριακή είναι παράλληλα και πολίτες ενεργοί που υφίστανται τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο δικηγόρος ή ο ...βιβλιοπώλης δικαιούται να έχει πολιτικό λόγο και δεν δικαιούται να έχει ο παππάς!
Αυτό που δεν δικαιούται είναι να εκφράζει τις κομματικές του πεποιθήσεις. Ο κομματικός και ο πολιτικός λόγος είναι δύο διαφορετικές έννοιες και χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Ο Ιερέας ως πνευματικός έχει τη ευχέρεια να κάνει το διαχωρισμό που απαιτείται και να έχει πολιτικό και πνευματικό λόγο.