ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Ο Ορυκτός Πλούτος της χώρας, της ανήκει, και αυτό πρέπει να γίνει σαφές. Η συνεκμετάλλευση είναι ένα κεφάλαιο που θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Τα οφέλη που θα προκύψουν από τυχόν εκμετάλλευση ελληνικού ορυκτού πλούτου θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων. Το Αιγαίο πρέπει να παραμείνει μία θάλασσα ειρήνης. Σε μία συνεκμετάλλευση νομίζω ότι προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι όμορες χώρες με ΚΑΘΑΡΕΣ συμφωνίες. Όλα τα υπόλοιπα είναι για πολιτική παραφιλολογία....