ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με το Σχέδιο Συναλλαγή οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΔΕΝ φορολογούνται! Η επιχείρηση πρέπει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, και ως επιχείρηση δεν πρέπει να φορολογείται. Φορολογείται ο επιχειρηματίας. Εφόσον με το Σχέδιο Συναλλαγή ελέγχουμε μέσω του μοναδικού λογαριασμού εκκαθάρισης την επιχείρηση, και εφόσον τα χρήματα τζιράρονται εντός της επιχείρησης, δεν τα φορολογούμε. Όταν χρήματα της επιχείρησης χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία για ιδιωτικούς σκοπούς, τότε τα φορολογούμε, σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
Επίσης ένα άλλο αγκάθι της επιχείρησης είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Με το Σχέδιο Συναλλαγή, συνδέουμε την ασφαλιστική εισφορά με το τζίρο της επιχείρησης. Έτσι, χωρίς ελάχιστη καταβολή ή "ταβάνι" εισφοράς όλοι συμμετέχουμε σε ένα δίκαιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Μπορούμε επίσης να συνδέσουμε και το ενοίκιο της επιχείρησης με το τζίρο, σε συμφωνία πάντα με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης. Επίσης και τα δημοτικά τέλη σύμφωνα με το τζίρο.
Εξαλείφουμε δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο τα ρίσκα της επιχείρησης
Έτσι έρχονται οι επενδύσεις στην  Ελλάδα, και η πολυαναμενόμενη ΑΝΑΠΤΥΞΗ....