Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Το "μυστήριο" της εξόδου της χώρας από την κρίση

Νίκος Θεοδωρόπουλος - Πολιτικές Θέσεις

Το "μυστήριο" της εξόδου της χώρας από την κρίση λύθηκε!

Δεν είναι τρολιά!


  • Αυτοχρηματοδοτούμαστε  τα ποσά μας δίνουν τώρα ως δάνεια 
  • Λύνουμε άπαξ και δια παντός το ασφαλιστικό πρόβλημα 
  • Δημιουργούμε πλούτο και ανάπτυξη

Πως;

Με το Σχέδιο Συναλλαγή 💹

Ποιος "πληρώνει" για όλα αυτά;

1. Η παραοικονομία, που ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ, δημιουργεί πλεονασματικό προϋπολογισμό πρώτον και

2. Η διαφθορά που ανέρχεται σε 33 δις το χρόνο (σύμφωνα με τον κύριο Ρακιντζή), αποπληρώνει το χρέος

Το Σχέδιο Συναλλαγή ΜΗΔΕΝΙΖΕΙ παραοικονομία - διαφθορά!

Οι  προϋποθέσεις  εξόδου της χώρας από τα μνημόνια και την κρίση, μπορούν να δημιουργηθούν άμεσα, με απτά αποτελέσματα για την κοινωνία και τον πολίτη, μόνο και μόνο με την ανακοίνωση εφαρμογής του Σχεδίου Συναλλαγή!

Το κόστος εφαρμογής του σχεδίου, σαν αναπτυξιακό, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από κοινοτικά κονδύλια!

Παρουσίαση πρότασης :

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Το «Σχέδιο Συναλλαγή» κάνει τρία (3) πράγματα:

1. Μετατρέπει όλες τις συναλλαγές στη χώρα, σε ηλεκτρονικές από το πρώτο σεντ (άρα μηδενίζεται η παραοικονομία -   η οποία ανέρχεται στο 30% του ΑΕΠ ή 60δις το χρόνο), καθώς και η διαφθορά η οποία δε θα βρίσκει έδαφος ύπαρξης
2. Όλες οι συναλλαγές (ως ηλεκτρονικές πλέον) εκκαθαρίζονται τη στιγμή της συναλλαγής (δηλαδή παρακρατούνται και αποδίδονται όλοι οι φόροι και οι εισφορές τη στιγμή της συναλλαγής)
3. Τα μετρητά αποσύρονται, και δεν θα μπορούν πλέον να αποτελούν στην Ελλάδα μέσον συναλλαγής (ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ)

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω:

-Κατηγοριοποιούνται όλες οι συναλλαγές βάσει των ειδών και των αγαθών, και κωδικοποιούνται. Για την κάθε επιχείρηση «ξεκλειδώνονται» μόνο οι κατηγορίες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης, και μόνο μέσω αυτών των κατηγοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί συναλλαγή στην επιχείρηση. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προκειμένου να μην φορολογούνται τα κέρδη της επιχείρησης για λειτουργήσει υπέρ της ανάπτυξης (θα εξηγήσω παρακάτω)

-Δημιουργείται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ε.Σ.Η.Σ.) εντός του οποίου, θα λειτουργεί ως υποσύστημα το υπάρχον τραπεζικό σύστημα με τα POS

-Οι όποιες συναλλαγές, θα γίνονται, ή με «πλαστικό χρήμα» (τράπεζες) ή με e-μετρητά το νέο ηλεκτρονικό σύστημα που θα μετατρέπει τις συναλλαγές με τα μετρητά σε ηλεκτρονικές -μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και κράτους- χωρίς τη μεσολάβηση των τραπεζών (θα εξηγήσω παρακάτω)

Αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύ βασικός και πρέπει να ισχύσει για να αποτρέψουμε μονοπωλιακές καταστάσεις των τραπεζιτών

Επίσης στο Ε.Σ.Η.Σ. θα ενταχθούν και θα απορροφηθούν στη συνέχεια (γιατί δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης) η Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Δ.Ε.

-Τι είναι το «Ε.Σ.Η.Σ.»; (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών)- Η «ομπρέλα» στη Γ.Γ.Π.Σ.

Είναι ένα σύστημα στο οποίο, όλοι οι Α.Φ.Μ. θα συνδεθούν με έναν και μοναδικό λογαριασμό εκκαθάρισης συναλλαγών, με μορφή ΙΒΑΝ: πχ GRELVAT(PAS)1234567891 (GR= ΕΛΛΑΔΑ, EL= ΕΛΛΗΝΑΣ, VAT=ΑΦΜ, ή PAS = ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ που θα ακολουθεί ο αριθμός π.χ.123456789 και το τελευταίο ψηφίο θα είναι πάντα 1 ή 2 που θα κάνει το διαχωρισμό μεταξύ φυσικού προσώπου ή επιτηδεύματος)

Οποιαδήποτε συναλλαγή, και για οποιοδήποτε λόγο γίνεται εντός του τραπεζικού συστήματος (π.χ. έμβασμα, μεταφορά, πιστωτική-χρεωστική κάρτα, επιταγή κλπ), πρώτον θα ενημερώνεται ο μοναδικός λογαριασμός εκκαθάρισης και δεύτερον την ίδια στιγμή θα γίνεται και η εκκαθάριση της συναλλαγής σύμφωνα με την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ της και με τον τρόπο που εξηγήθηκε προηγουμένως. Θα υπάρχει δηλαδή ένας φόρος επί των συναλλαγών (ο ΦΟ.Σ) που θα περιέχει μέσα του το Φ.Π.Α., τον Φόρο Εισοδήματος (όπου απαιτείται), την ασφαλιστική εισφορά και τον δημοτικό φόρο

Ο μοναδικός λογαριασμός εκκαθάρισης με τα όσα είπαμε μέχρι τώρα,  θα έχει 0 υπόλοιπο σύμφωνα με τις κινήσεις ενημέρωσης

Όμως αυτός ο λογαριασμός θα δύναται να έχει θετικό υπόλοιπο, στην περίπτωση που ο πελάτης της τράπεζας κάνει ανάληψη μετρητών από γκισέ ή από ΑΤΜ. Τη στιγμή της ανάληψης ο πελάτης της τράπεζας δεν θα παίρνει μετρητά στο χέρι, (αφού θα αποσυρθούν) αλλά αυτά θα πιστώνονται στον μοναδικό λογαριασμό εκκαθάρισης στο Ε.Σ.Η.Σ. και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση με τον τρόπο που εξηγώ τώρα:

Μέσω της πανελλαδικής κάλυψης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και εφόσον αναπαραχθούν κάρτες κινητής τηλεφωνίας SIM γι’ αυτό το σκοπό, οι οποίες θα ενεργοποιούνται από τον χρήστη και μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.Σ. θα συνδέονται και θα αποκτούν πρόσβαση στον μοναδικό λογαριασμό εκκαθάρισης που θα έχουμε όλοι (είτε είμαστε φυσικά πρόσωπα, είτε είμαστε επιχειρήσεις – επαγγελματίες)

Η κάρτα SIM που αφορά την επιχείρηση θα εισαχθεί σε τερματική GSM συσκευή η οποία θα έχει και υποδοχή για USB STICK. Με αυτόν τον τρόπο θα δέχεται το USB STICK που θα έχει μέσα τη SIM του πολίτη όπου κατά τη σύζευξη θα πραγματοποιείται η συναλλαγή μεταξύ των δύο λογαριασμών εκκαθάρισης στο Ε.Σ.Η.Σ. Αυτή συναλλαγή θα αφορά τις συναλλαγές που γίνονται τώρα με μετρητά! Θα ενημερώνεται βέβαια άμεσα πάλι, ο λογαριασμός εκκαθάρισης των συναλλασομένων και θα εκκαθαρίζεται πάλι άμεσα η συναλλαγή, όπως παραπάνω εξηγήθηκε.

Ξαναλέω ότι ο διαχωρισμός πλαστικό χρήμα (τράπεζα) και e-μετρητά ( SIM – λογαριασμοί εκκαθάρισης) είναι ΒΑΣΙΚΟΣ για να μη δημιουργηθούν τραπεζικά μονοπώλια στο θέμα της διαχείρισης των συναλλαγών

Όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδίου αναλύονται στο site: www.ntheodoropoulos.gr . 

π.χ. 
  • οι τουρίστες που εισέρχονται στη χώρα για να κάνουν χρήση μετρητών απλά θα ενεργοποιούν μία κάρτα SIM. Θα μπορούν να «φορτώνουν» το στικάκι τους με μετρητά από ένα ΑΤΜ, απλά εισάγοντας την κάρτα ανάληψης και το στικάκι, στην ειδική υποδοχή, επιλέγοντας κατάλληλα ούτως ώστε τα μετρητά να μεταφερθούν στον λογαριασμό εκκαθάρισης τους, στο Ε.Σ.Η.Σ. Πριν φύγουν από τη χώρα με αντίστροφη διαδικασία το υπόλοιπο του λογαριασμού τους στο Ε.Σ.Η.Σ θα μεταφερθεί στην κάρτα ανάληψης τους.
  • Επίσης π.χ. οι εκκλησίες , θα μπορούν να εκδώσουν εκκλησιαστικά νομίσματα τα οποία θα αγοράζουν οι πολίτες με τη διαδικασία που έχουμε εξηγήσει (σε αυτή την περίπτωση η εκκλησία θα λειτουργεί όπως λειτουργεί μία επιχείρηση όσον αφορά βέβαια μόνο τη συναλλαγή)


Με αυτή τη διαδικασία:

1. Έχουμε οδηγήσει όλη την παραοικονομία στα ταμεία του κράτους (60δις/χρόνο)

  •  Δεν χρειαζόμαστε δανεισμό
  •  Βγαίνουμε από τα μνημόνια

2. Μέρος της παραοικονομίας, μέσω των συναλλαγών το οδηγούμε στον ασφαλιστικό φορέα που θα είναι ΕΝΑΣ για όλους (Ενιαίος Ασφαλιστικός Φορέας [Ε.Α.Φ.]) που θα αποκτήσει μόνιμη χρηματοδότηση και έτσι επιλύουμε άπαξ και διαπαντός το ασφαλιστικό!

3. Τα 60δις/χρόνο της παραοικονομίας λόγω του ότι θα προκύψει ανάλογο παραστατικό θα προστεθεί στο ΑΕΠ, άρα το ποσοστό χρέος προς ΑΕΠ από το 200% θα πέσει αυτόματα στο 150%

4. Το χρέος θα εξυπηρετείται από το ποσό της διαφθοράς. - κος Λεονάρδος Ρακιντζής - Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης: “Η διαφθορά είναι διάχυτη στην ελληνική κοινωνία και για να καταπολεμηθεί απαιτείται πάνω απ’ όλα πολιτική βούληση, κάτι που δεν υπάρχει. Το κόστος της φτάνει τα 33 δισ. ευρώ ετησίως, συνεπώς αν για 10 χρόνια δεν είχαμε φαινόμενα διαφθοράς, θα είχε εκλείψει το δημόσιο χρέος της χώρας”. Επιπλέον (λέω εγώ) δεν θα παρακαλάμε σαν επαίτες για κούρεμα του χρέους

5. Τα μετρητά που κυκλοφορούν στη Ελλάδα είναι περίπου 50δις. Αυτά, αφού δεν θα έχουν χρήση στο νέο σύστημα θα επιστρέψουν στις τράπεζες , οπότε οι τράπεζες θα αυξήσουν τα αποθεματικά τους κατά 50 δις (ανακεφαλαιοποίηση) που θα μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά για την επανεκκίνηση της οικονομίας

6. Λόγω του μοναδικού λογαριασμού εκκαθάρισης της επιχείρησης στη Ελλάδα, μπορούμε να ελέγξουμε αν τα χρήματα της επιχείρησης παραμένουν εντός της επιχείρησης, και για τους σκοπούς της επιχείρησης ούτως ώστε να μην φορολογούμε τα κέρδη της! Με 0% φόρο στα κέρδη των επιχειρήσεων ξεκινάει άμεσα η ανάπτυξη στην Ελλάδα με επενδύσεις από εντός αλλά και από εκτός Ελλάδος. Ο επιχειρηματίας ή οι μέτοχοι των επιχειρήσεων θα φορολογούνται εφόσον μεταφερθούν χρήματα από το λογαριασμό της επιχείρησης στους λογαριασμούς των μετόχων ή του επιχειρηματία με την ισχύουσα κλίμακα φόρου εισοδήματος. Δεν θα μπορεί πχ να αγοράσει η επιχείρηση ένα πολυτελές αυτοκίνητο γιατί δεν θα είναι εντός των σκοπών της επιχείρησης και δεν θα προβλέπεται η συναλλαγή. Θα μπορεί κάλλιστα να αγοράσει ένα κλειστό φορτηγάκι…

7. Στο νέο τοπίο επειδή δεν θα μπορεί να ευδοκιμήσει οικονομικό έγκλημα, εκτός του ότι δεν θα απαιτούνται ελεγκτικοί μηχανισμοί τουλάχιστον με τη μορφή του ανθρώπινου παράγοντα όπως τους ξέρουμε μέχρι σήμερα, μπορούμε να απελευθερώσουμε άμεσα όλο τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, οποίος είναι τώρα αλυσοδεμένος λόγω της κρίσης και των βαρών του παρελθόντος. Αυτό θα έχει ανεκτίμητη αξία.. Η φορολογική σεισάχθεια θα φέρει τεράστια ανάπτυξη στη χώρα (ο νοών νοείτω)

8. Κλάδοι όπως η Υγεία και η Παιδεία που νοσούν τώρα στο νέο οικονομικό τοπίο θα εξυγιανθούν

9. Θα μειωθεί κατά 80% η εγκληματικότητα (αυτό δεν χρειάζεται ανάλυση)

10. Τα εισοδήματα και οι οικονομικές δραστηριότητες όλων καθίστανται φανερά στο κεντρικό σύστημα! Περνάμε έτσι στο πιο υγιές οικονομικό περιβάλλον στον πλανήτη! (ελληνικό μοντέλο)

Άρα το “Σχέδιο Συναλλαγή” επανακαθορίζει από μηδενική βάση τη σχέση κράτους πολίτη επιχείρησης. 
Μηδενίζει παραοικονομία - διαφθορά
Λύνει άπαξ και διαπαντός το ασφαλιστικό πρόβλημα
Φέρνει ανάπτυξη
Εφόσον οι συναλλαγές θα εκκαθαρίζονται κατά τη συναλλαγή, δεν θα απαιτείται να υποβάλλονται δηλώσεις εισοδήματος κλπ, ούτε από τους πολίτες, ούτε από τους επαγγελματίες. Οι «Δηλώσεις» θα γίνονται συστημικά, και οι πολίτες - επιχειρηματίες δεν θα έχουν καμία άλλη δοσοληψία με το κράτος! Καταργούνται τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, διόδια και παντός είδους άλλοι φόροι, χαρτόσημα, επικυρώσιμα κλπ

Αυτό που γίνεται τώρα είναι απλώς μπαλώματα, σε ένα ήδη χρεοκοπημένο σύστημα
Το σημερινό φορολογικό πλαίσιο πουθενά δεν συνδέεται με άμεση έξοδο από τα μνημόνια. 

Το “Σχέδιο Συναλλαγή” το κάνει!

Ένα μικρό παράδειγμα θα φέρω, και δεν θα κάνω άλλες συγκρίσεις γιατί δεν υπάρχει χώρος για αντιπαραθέσεις αλλά μόνο για συγκλίσεις και για να δούμε τι θα κάνουμε από δω και πέρα.
“-Τα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής που ισχύουν σήμερα δε μπόρεσαν να δώσουν ούτε το ισοδύναμο του ΦΠΑ για την παιδεία!”

Στον αντίποδα, το “Σχέδιο Συναλλαγή” είναι το ισοδύναμο και των 3 (τριών) μνημονίων

Είναι σημαντικό λοιπόν μέσω της πρότασης "Σχέδιο Συναλλαγή" να επανακαθοριστεί η επόμενη μέρα για το μέλλον του τόπου