ΑΝΕΡΓΙΑ

Η ανεργία που μαστίζει κυρίως τους νέους, είναι από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα.
Κατ' αρχήν ο άνεργος πρέπει να είναι 100% ασφαλισμένος και αυτό το πρόβλημα το επιλύει ΑΠΑΞ και ΔΙΑΠΑΝΤΟΣ το Σχέδιο Συναλλαγή
............
<<Εφόσον έχουμε πατάξει την φοροδιαφυγή - εισφοροδιαφυγή  (15δις+/χρόνο) σύμφωνα με το Σχέδιο Συναλλαγή, πατήστε εδώ , μετακυλήουμε  αυτό το ποσόν στον Ε.Α.Φ. (Ενιαίος Ασφαλιστικός Φορέας) ως ξής:
Το 23% ΦΠΑ που ισχύει σήμερα το "σπάμε σε 15% + 8% για παράδειγμα, όπου 15% είναι το σημερινό 23%, και το 8% είναι ή φοροδιαφυγή - εισφοροδιαφυγή  (τα 15δις+/χρόνο). Οπότε το 15% το οδηγούμε το κρατικό ταμείο και το 8% στον ασφαλιστικό κουβά Ε.Α.Φ.!
Αυτό πολύ απλά σημαίνει, ότι όταν ένα μωρό γεννιέται, μόνο και μόνο επειδή σιτίζεται, ντύνεται, παίρνει παιχνίδια, και γενικά όλες του οι δραστηριότητες που απαιτούν να ξοδευτούν χρήματα, παράγουν ένα 8% εισφορά στον Ε.Α.Φ.!!!!
Άρα είμαστε όλοι ασφαλισμένοι, είτε είμαστε μωρά, παιδιά, μαθητές-φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι κλπ μόνο και μόνο επειδή η διαβίωση μας απαιτεί έξοδα που δεν έχει σημασία ποιος τα πληρώνει αλλά επειδή πληρώνονται για μας παράγουν ασφαλιστική εισφορά που πρέπει να μας πιστώνεται.
Με αυτόν τον απλό τρόπο λύνεται το ασφαλιστικό, που μας το έχουν παρουσιάσει σαν αγκάθι οι τελευταίες κυβερνήσεις>>.....

Το κυρίαρχο βέβαια είναι ο άνεργος να περάσει στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Πάλι σε αυτό, δίνει λύση το Σχέδιο Συναλλαγή το οποίο δημιουργεί τις υγιείς προϋποθέσεις για επιχειρηματικότητα χωρίς καθόλου ρίσκα. Το μυαλό του Έλληνα απαλλαγμένο από τα βάρη που σήμερα λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη, εάν απασχολείται μόνο δημιουργικά, τότε μπορεί να μεγαλουργήσει και για ίδιο και για συλλογικό συμφέρον. Η συνεργασία πολλών ανέργων κάτω από ένα business plan  σε ένα υγιές οικονομικό περιβάλλον μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα.