ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να συνδυαστεί με την εκμετάλλευση  των εγχώριων κοιτασμάτων (ορυκτού πλούτου) σε μια χρυσή τομή ωφέλιμη για τον πολίτη. Καί το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται, αλλά η προστασία του, να μην αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη  και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό το θέμα η χώρα πρέπει να το δει σοβαρά γιατί έχει πολύ πλούσια κοιτάσματα που στο μέλλον μπορεί να της λύσουν πολλά προβλήματα.
Επίσης θέλω να επισημάνω ότι η μεγαλύτερη μόλυνση είναι η ανεργία...
Ως παράδειγμα θέλω να θέσω ως προβληματισμό την Αττική. Όταν κινούνται καθημερινά εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν κινητήρες καύσης και άρα ρίπους (όσο και "πράσινους" και αν θέλουν να μας τους παρουσιάσουν) αθροιστικά και επί 24ώρου βάσεως ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Εκεί όμως όλοι σιωπούν γιατί υπάρχουν από πίσω συμφέροντα. Από την άλλη, όταν μια βιομηχανία πάει να στηθεί ξεσηκώνεται το σύμπαν! 
Άρα βιομηχανία και περιβάλλον θα πρέπει να συνυπάρξουν αρμονικά για το καλό της ανθρωπότητας. Και ανθρωπότητα πρωτίστως είμαστε εμείς που ζούμε στο παρόν