ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Δυστυχώς όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι εσωστρεφείς. Και δεν εννοώ εσωστρέφεια με τον όρο αν είναι εξαγωγικές ή όχι. Εννοώ ότι σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον απλά φυτοζωούν με φθίνουσα πορεία με αβέβαιο μέλλον που δεν εξαρτάται από αυτές.
Εξωστρέφεια λοιπόν, είναι η υγιής ανάπτυξη της επιχείρησης όταν αυτή πορεύεται με δίκαιους όρους στην ελεύθερη αγορά. Μόνο το Σχέδιο Συναλλαγή μπορεί να μας εξασφαλίσει αυτό το ζητούμενο.
Κάνουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας ένα φωτεινό δέλεαρ με αστείρευτες δυνατότητες και προοπτικές!