ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αυτό το ζήτημα είναι είναι τόσο μεγάλο αλλά συνάμα και τόσο απλό....
Το Σύνταγμα, που πρέπει να είναι  "Ευαγγέλιο" λέει ότι οι πολίτες πρέπει να φορολογούνται σύμφωνα με τα εισοδήματα τους.
Το Σχέδιο Συναλλαγή μας δίνει τη δυνατότητα βάσει του Συντάγματος να ενεργήσουμε.
Σύμφωνα λοιπόν με το Σχέδιο Συναλλαγή όλες οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται τη στιγμή της πραγματοποίησης τους! Απλά, όλοι οι φόροι και οι εισφορές παρακρατούνται στην πηγή επί πραγματικών εισοδημάτων πλέον. Εννοείται ότι καταργούνται τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, διόδια, χαρτόσημα. Όλοι οι φόροι και οι εισφορές λοιπόν, επί πραγματικών εισοδημάτων! Δεν χρειάζεται οι πολίτες να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Δεν ασχολούνται με την εφορία, ούτε και η εφορία ασχολείται με αυτούς!