ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να προέρχονται πρωτογενώς από στους πολίτες, με διορθωτικές συνεισφορές από το κρατικό ταμείο, όταν αυτό απαιτείται.
Με το Σχέδιο Συναλλαγή π.χ. όταν πληρώνουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ που περιέχει τα δημοτικά τέλη, κατά την πληρωμή, το ποσόν των δημοτικών τελών θα πιστώνεται αυτόματα στο λογαριασμό του Δήμου που ανήκει το ακίνητο. Επίσης ένας άλλος τύπος εσόδου για τους Δήμους θα είναι κατά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων ένα ποσοστό επί του τζίρου να οδηγείται αυτόματα στο ταμείο του Δήμου. Έτσι οι δημότες θα επιλέγουν να ψωνίζουν στα όρια του Δήμου γιατί με τον αυξανόμενο τζίρο των επιχειρήσεων, θα αυξάνονται και τα έσοδα του Δήμου τα οποία θα είναι έτσι κι αλλιώς ανταποδοτικά για τον δημότη