ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ορθώς, η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος είναι ο Τουρισμός. Η προσέλκυση τουριστών πρέπει να προσανατολιστεί στους εξής παράγοντες:
  • Στην ασφάλεια του επισκέπτη κατά τη διαμονή του στη χώρα μας
  • Στις υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες
  • Στις ανταγωνιστικές τιμές των υπηρεσιών
  • Στις φυσικές ομορφιές του τόπου

Το τελευταίο, είναι το δώρο που έχουμε από τη θέση μας στον πλανήτη, από την Ιστορία και τα μνημεία. Αρκεί μόνο να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε με σωστό τρόπο.

Το Σχέδιο Συναλλαγή έρχεται να καλύψει το θέμα της ασφάλειας. Η ασφάλεια των πολιτών χωρίς ιδιαίτερη αστυνομική παρουσία είναι ένα γεγονός που θα προσφέρει η εφαρμογή του Σχεδίου. Το ίδιο το Σχέδιο μπορεί κάλλιστα να "πουληθεί" και σαν τουριστικό αξιοθέατο...

Επίσης καλύπτονται και τα άλλα δύο θέματα, ανταγωνιστικές τιμές και υψηλού επιπέδου τουριστικές υπηρεσίες ως δεδομένα, λόγω του ότι, το υγιές οικονομικό περιβάλλον που θα προσφέρει το Σχέδιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ως προς αυτά